Astro.hr arhiva

Astro.hr arhiva

Pažnja! Klikajte pažljivo…

Warning! Click carefully…

minesweeper minefield

Ovdje su skupljene razne web stranice koje su se tijekom godina nakupile na astro.hr web serveru, od 90-ih do 2015.

Mnogi linkove više nisu funkcionalni, neki vode na novije verzije stranice, isl.

 

Zbog Opće Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), potrebno je pročitati i pristati na uvjete korištenja.


Here listed are various web sites from astro.hr web server, that were published from the 90s up until 2015.

Many links are no longer valid, either dead or leading to new versions of sites.

Many sites have english versions, though many are Croatian-only.

 

Since General Data Protection Regulation (GDPR) has come into effect, it is necessary to review and accept Privacy disclaimer.